Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Tri Phương is a street in Thành phố Rạch Giá.