Trần Thủ Độ

Trần Thủ Độ is a street in Thành phố Rạch Giá.

Trần Thủ Độ

type of road
Secondary road
Attraction
place to relax before ferry
District
An Bình