Ha Tien - Phu Quoc fast ferry

Ha Tien - Phu Quoc fast ferry in Thị xã Hà Tiên.