Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Trung Trực is a street in Thị xã Hà Tiên.