Phương Thành

Phương Thành is a street in Thị xã Hà Tiên. In the area there are, inter alia, four hotels, three cafes, a fuel station and a bakery.

Phương Thành

type of road
District road
Hotel
Hoa Mai Hotel, Hotel Du Hung, local style hotel, HUONG XUA hotel
Gas station
Petrolimex
Museum
Phù Dung cổ tự, Tháp 7 tầng, Chùa Tam Bảo三宝寺, Chùa Phật Đà佛陀寺, Chùa mộ bà cô
motel
Viet Toan
Bakery
Hông Ngoc
Cafe
vis cafe cambodia, Coffee Ristro, Gia Binh Dan Coffee
town
Hà Tiên
Restaurant
Phòng Tro
Electronics
cửa hàng điện máy sáu sấm
Bar
Oasis Bar, Oasis Cafe
Shop
Sieu Thi Mini Supermarket
Travel Agency
Ha Tien Mekong Travel
Pension, Holiday Flat
Nhà Tro Dông Hô - Dorm Room