Tỉnh Kon Tum

Tỉnh Kon Tum
Kon Tum 103
Sa Thầy
Rơ Kơi 0
Đắk Glei 5
Huyện Ngọc Hồi 3
Kon Rẫy 33
Kon Plông 28
Đăk Hà 14
Đắk Tô 9
Tu Mơ Rông 7