Tỉnh Ninh Thuận

Tỉnh Ninh Thuận
Thuận Nam 13
Ninh Phước 9
Ninh Sơn 13
Bác Ái 10
Phan Rang–Tháp Chàm 141
Thuận Bắc 10
Ninh Hải 18