Cartogiraffe.com

Tỉnh Phú Thọ

Bản đồ của Tỉnh Phú Thọ. Việt Nam. Dân số là 1326000.

Pin để hiển thị vị trí trên bản đồ Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ
Đoan Hùng
Hạ Hòa
Cẩm Khê
Yên Lập
Thanh Sơn
Tân Sơn
Thanh Thủy
Tam Nông
Lâm Thao
Thanh Ba
Thị xã Phú Thọ
Phù Ninh
Việt Trì