Đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai is an asphalted street, also known as Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai in Phù Ninh.

Đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Bicycle
No
type of road
motorway
alt_name
Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai