Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh
Uông Bí 80
Thành phố Móng Cái 229
Huyện Hải Hà 18
Bình Liêu 3
Tiên Yên 15
Đầm Hà 8
Đông Triều 42
Quảng Yên 50
Thành phố Hạ Long
Mon Bay 0
Ba Chẽ 1
Thành phố Cẩm Phả 195
Cô Tô 3
Vân Đồn 34