Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh
Uông Bí 98
Thành phố Móng Cái 238
Huyện Hải Hà 19
Bình Liêu 4
Tiên Yên 15
Đầm Hà 8
Đông Triều 65
Quảng Yên 121
Thành phố Hạ Long
Mon Bay 0
Ba Chẽ 1
Thành phố Cẩm Phả 201
Cô Tô 3
Vân Đồn 45