Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh
Uông Bí 97
Thành phố Móng Cái 232
Huyện Hải Hà 20
Bình Liêu 4
Tiên Yên 16
Đầm Hà 8
Đông Triều 62
Quảng Yên 108
Thành phố Hạ Long
Mon Bay 0
Ba Chẽ 1
Thành phố Cẩm Phả 196
Cô Tô 3
Vân Đồn 38