Tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh
Tân Biên 23
Châu Thành 42
Huyện Bến Cầu 26
Thị xã Trảng Bàng
Phường Trảng Bàng 0
Huyện Gò Dầu 47
Thị xã Hòa Thành 246
Thành phố Tây Ninh 261
Huyện Dương Minh Châu 61
Tân Châu 62