Cartogiraffe.com

Tỉnh Tây Ninh

Bản đồ của Tỉnh Tây Ninh. Việt Nam. Dân số là 1080700.

Pin để hiển thị vị trí trên bản đồ Tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh
Huyện Tân Biên
Xã Trà Vong
Xã Mỏ Công
Xã Tân Phong
Xã Hòa Hiệp
Xã Tân Bình
Xã Thạnh Tây
Xã Thạnh Bình
Xã Thạnh Bắc
Xã Tân Lập
Thị trấn Tân Biên
Huyện Châu Thành
Xã Thanh Điền
Xã An Bình
Xã Trí Bình
Thị trấn Châu Thành
Xã Thái Bình
Xã Đồng Khởi
Xã An Cơ
Xã Hảo Đước
Xã Phước Vinh
Xã Biên Giới
Xã Hòa Thạnh
Xã Hòa Hội
Xã Thành Long
Xã Ninh Điền
Xã Long Vĩnh
Huyện Bến Cầu
Xã An Thạnh
Xã Lợi Thuận
Thị trấn Bến Cầu
Xã Tiên Thuận
Xã Long Thuận
Xã Long Khánh
Xã Long Phước
Xã Long Giang
Xã Long Chữ
Thị xã Trảng Bàng
Phường Trảng Bàng
Xã Phước Bình
Xã Phước Chỉ
Phường An Hòa
Phường Gia Bình
Phường Gia Lộc
Phường An Tịnh
Phường Lộc Hưng
Xã Hưng Thuận
Xã Đôn Thuận
Huyện Gò Dầu
Xã Thanh Phước
Thị trấn Gò Dầu
Xã Phước Thạnh
Xã Phước Đông
Xã Bàu Đồn
Xã Hiệp Thạnh
Xã Phước Trạch
Xã Thạnh Đức
Xã Cẩm Giang
Thị xã Hòa Thành
Phường Long Hoa
Phường Hiệp Tân
Phường Long Thành Bắc
Phường Long Thành Trung
Xã Long Thành Nam
Xã Trường Đông
Xã Trường Hòa
Xã Trường Tây
Thành phố Tây Ninh
Phường 1
Phường 2
Phường 3
Phường IV
Phường Hiệp Ninh
Phường Ninh Sơn
Phường Ninh Thạnh
Xã Bình Minh
Xã Tân Bình
Xã Thạnh Tân
Huyện Dương Minh Châu
Thị trấn Dương Minh Châu
Xã Suối Đá
Xã Phan
Xã Bàu Năng
Xã Chà Là
Xã Cầu Khởi
Xã Truông Mít
Xã Lộc Ninh
Xã Bến Củi
Xã Phước Minh
Xã Phước Ninh
Huyện Tân Châu
Xã Tân Hưng
Xã Tân Phú
Xã Thạnh Đông
Thị trấn Tân Châu
Xã Suối Dây
Xã Tân Thành
Xã Tân Hòa
Xã Suối Ngô
Xã Tân Đông
Xã Tân Hà
Xã Tân Hội
Xã Tân Hiệp