Tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh
Tân Biên 23
Châu Thành 42
Huyện Bến Cầu 26
Thị xã Trảng Bàng
Phường Trảng Bàng 0
Huyện Gò Dầu 44
Thị xã Hòa Thành 243
Thành phố Tây Ninh 255
Huyện Dương Minh Châu 59
Tân Châu 62