Cartogiraffe.com

Tỉnh Thái Nguyên

Bản đồ của Tỉnh Thái Nguyên. Việt Nam. Dân số là 1139400.

Pin để hiển thị vị trí trên bản đồ Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên
Võ Nhai
Huyện Đồng Hỷ
Thị trấn Hóa Thượng
Xã Hóa Trung
Phú Bình
Đại Từ
Huyện Định Hóa
Phú Lương
Thành phố Thái Nguyên
Phường Chùa Hang
Phường Đồng Bẩm
Xã Cao Ngạn
Xã Linh Sơn
Xã Huống Thượng
Xã Đồng Liên
Xã Sơn Cẩm
Xã Phúc Hà
Xã Quyết Thắng
Xã Phúc Xuân
Xã Phúc Trìu
Xã Tân Cương
Xã Thịnh Đức
Phường Thịnh Đán
Phường Tân Thịnh
Phường Tân Lập
Phường Tích Lương
Phường Phú Xá
Phường Trung Thành
Phường Tân Thành
Phường Hương Sơn
Phường Cam Giá
Phường Gia Sàng
Phường Túc Duyên
Phường Trưng Vương
Phường Phan Đình Phùng
Phường Đồng Quang
Phường Quang Trung
Phường Hoàng Văn Thụ
Phường Quang Vinh
Phường Quan Triều
Phường Tân Long
Thành phố Sông Công
Thành phố Phổ Yên