Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thành phố Huế
Phường Vĩnh Ninh 0
Phường Phú Nhuận 0
Phường Phú Hội 0
Phường Gia Hội 0
Phường Phú Hậu 0
Phường Đông Ba 0
Phường Thuận Hòa 0
Phường Tây Lộc 0
Phường Thuận Lộc 0
A Lưới 11
Thị xã Hương Thuỷ 56
Hương Trà 58
Nam Đông 9
Phong Điền 95
Phú Lộc 82
Phú Vang 8
Quảng Điền 14
Xã Phong Xuân 10