Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thành phố Huế 578
A Lưới 9
Thị xã Hương Thuỷ 14
Hương Trà 30
Nam Đông 5
Phong Điền 89
Phú Lộc 72
Phú Vang 1
Quảng Điền 5
Xã Phong Xuân 10