Tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang
Huyện Cái Bè 47
Huyện Cai Lậy 16
Cai Lậy 22
Tân Phước 6
Huyện Châu Thành 20
Thành phố Mỹ Tho 184
Huyện Chợ Gạo 17
Huyện Tân Phú Đông 0
Huyện Gò Công Tây 10
Huyện Gò Công Đông 17
Thị xã Gò Công 44