Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ
Cái Răng 112
Ninh Kiều 606
Quận Bình Thủy 181
Phong Điền 26
Huyện Cờ Đỏ
Thạnh Phú 0
Thới Hưng 0
Thị trấn Cờ Đỏ 0
Thới Xuân 0
Thới Đông 0
Trung An 0
Trung Hưng 0
Trung Thạnh 0
Đông Hiệp 0
Đông Thắng 0
Huyện Thới Lai
Trường Xuân A 0
Trường Xuân B 0
Trường Xuân 0
Vĩnh Thạnh 42
Quận Thốt Nốt 47
Ô Môn 67