Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
Phường Ba Láng 0
Phường Hưng Phú 0
Phường Hưng Thạnh 0
Phường Lê Bình 0
Phường Phú Thứ 0
Phường Tân Phú 0
Phường Thường Thạnh 0
Quận Ninh Kiều 646
Phong Điền 32
Huyện Cờ Đỏ
Thạnh Phú 0
Thới Hưng 0
Thị trấn Cờ Đỏ 0
Thới Xuân 0
Thới Đông 0
Trung An 0
Trung Hưng 0
Trung Thạnh 0
Đông Hiệp 0
Đông Thắng 0
Huyện Thới Lai
Trường Xuân A 0
Trường Xuân B 0
Trường Xuân 0
Vĩnh Thạnh 72
Quận Thốt Nốt
Phường Tân Lộc 0
Quận Ô Môn 70