Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ
Cái Răng 112
Ninh Kiều 606
Quận Bình Thủy 181
Phong Điền 26
Huyện Cờ Đỏ
Thạnh Phú 2
Thới Hưng 36
Thị trấn Cờ Đỏ 7
Thới Xuân 0
Thới Đông 2
Trung An 2
Trung Hưng 4
Trung Thạnh 1
Đông Hiệp 3
Đông Thắng 4
Huyện Thới Lai
Trường Xuân A 0
Trường Xuân B 0
Trường Xuân 0
Vĩnh Thạnh 42
Quận Thốt Nốt 47
Ô Môn 67