Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
Δήμος Αγίου Βασιλείου
Κοινότητα Αγίας Γαλήνης 0
Δήμος Αμάριου
Κοινότητα Αποδούλου 0
Δήμος Ανωγείων 26
Δήμος Μυλοποτάμου
Κοινότητα Αξοῦ 0
Δήμος Ρεθύμνης
Αδελιανός Κάμπος 0