Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου
Κοινότητα Αγίας Γαλήνης 17