Амар сайдын нэрэмжит талбай

Амар сайдын нэрэмжит талбай is a pedestrian zone in Баян-Өндөр.

Амар сайдын нэрэмжит талбай

type of road
for pedestrians
Town hall
Нутгийн зөвлөлийн ордон, Орхон аймгийн ЗДТГ