Хүрэн булаг багын байр

Хүрэн булаг багын байр is a building in Баян-Өндөр.

Хүрэн булаг багын байр

building
Yes