Cartogiraffe.com

Полошки СР

Карта на Полошки СР. Северна Македонија.

Pin за прикажување на локацијата на мапата Полошки СР

Полошки СР
Општина Јегуновце
Јажинце
Рогачево
Старо Село
Орашје
Беловиште
Вратница
Раотинце
Копанце
Туденце
Сиричино
Јегуновце
Подбреге
Јанчиште
Прељубиште
Шемшево
Жилче
Ратае
Општина Желино
Луковица
Седларево
Мерово
Ларце
Копачин Дол
Чифлик
Рогле
Ново Село
Групчин
Церово
Добарце
Горна Лешница
Долна Лешница
Стримница
Желино
Палатица
Озормиште
Требош
Општина Теарце
Одри
Првце
Нераште
Доброште
Јелошник
Глоѓи
Пршовце
Теарце
Брезно
Слатино
Лешок
Непроштено
Варвара
Општина Тетово
Сараќино
Мала Речица
Тетово
Порој
Џепчиште
Једоарце
Сетоле
Отуње
Ѓермо
Лавце
Шипковица
Селце
Вејце
Фалише
Гајре
Голема Речица
Лисец
Бродец
Вешала
Бозовце
Општина Брвеница
Брвеница
Долно Седларце
Челопек
Блаце
Милетино
Радиовце
Теново
Стенче
Волковија
Гургурница
Општина Боговиње
Долно Палчиште
Горно Палчиште
Јеловјане
Новаќе
Камењане
Синичане
Урвич
Селце Кеч
Горно Седларце
Боговиње
Жеровјане
Пирок
Раковец
Ново Село
Општина Гостивар
Страјане
Трново
Чегране
Корито
Тумчевиште
fshati Forinë
Ќафа
Падалиште
Железна Река
Балин Дол
Беловиште
Чајле
Долна Ѓоновица
Горна Ѓоновица
Куново
Мало Турчане
Србиново
Долна Бањица
Горна Бањица
Лакавица
Митрој Крсти
Речане
Симница
Сушица
Мирдита
Равен
Вруток
Гостивар
Здуње
Дебреше
Долно Јеловце
Горно Јеловце
Лешница
Печково
Бродец
Општина Врапчиште
Зубовце
Врапчиште
Галате
Ново село
Врановци
Пожаране
Топлица
Добри Дол
Неготино
Сенокос
Градец
Горјане
Ѓурѓевиште
Ломница
Калиште
Општина Маврово и Ростуша
Церово
Ново Село
Сретково
Кракорница
Ничпур
Нистрово
Жужње
Бибање
Нивиште
Грекање
Тануше
Рибница
Врбјани
Жировница
Видуше
Требиште
Битуше
Велебрдо
Скудриње
Сушица
Росоки
Селце
Тресонче
Лазарополе
Маврови Анови
Маврово
Орќуше
Дуф
Леуново
Никифорово
Кичиница
Беличица
Врбен
Богдево
Волковија
Сенце
Болетин
Ростуше
Аџиевци
Присојница
Јанче
Галичник