Полошки СР

Полошки СР

Полошки СР
Општина Јегуновце
Јажинце 0
Рогачево 0
Старо Село 0
Орашје 0
Беловиште 0
Вратница 0
Раотинце 0
Копанце 0
Туденце 0
Сиричино 0
Јегуновце 0
Подбреге 0
Јанчиште 0
Прељубиште 0
Шемшево 0
Жилче 0
Ратае 0
Општина Желино
Луковица 0
Седларево 0
Мерово 0
Ларце 0
Копачин Дол 0
Чифлик 0
Рогле 0
Ново Село 0
Групчин 0
Церово 0
Добарце 0
Горна Лешница 0
Долна Лешница 0
Стримница 0
Желино 0
Палатица 0
Озормиште 0
Требош 0
Општина Теарце
Одри 0
Првце 0
Нераште 0
Доброште 0
Јелошник 0
Глоѓи 0
Пршовце 0
Теарце 0
Брезно 0
Слатино 0
Лешок 0
Непроштено 0
Варвара 0
Општина Тетово
Сараќино 0
Мала Речица 0
Тетово 0
Порој 0
Џепчиште 0
Једоарце 0
Сетоле 0
Отуње 0
Ѓермо 0
Лавце 0
Шипковица 0
Селце 0
Вејце 0
Фалише 0
Гајре 0
Голема Речица 0
Лисец 0
Бродец 0
Вешала 0
Бозовце 0
Општина Брвеница
Брвеница 0
Долно Седларце 0
Челопек 0
Блаце 0
Милетино 0
Радиовце 0
Теново 0
Стенче 0
Волковија 0
Гургурница 0
Општина Боговиње
Долно Палчиште 0
Горно Палчиште 0
Јеловјане 0
Новаќе 0
Камењане 0
Синичане 0
Урвич 0
Селце Кеч 0
Горно Седларце 0
Боговиње 0
Жеровјане 0
Пирок 0
Раковец 0
Ново Село 0
Општина Гостивар
Страјане 0
Трново 0
Чегране 0
Корито 0
Тумчевиште 0
Форино 0
Ќафа 0
Падалиште 0
Железна Река 0
Балин Дол 0
Беловиште 0
Чајле 0
Долна Ѓоновица 0
Горна Ѓоновица 0
Куново 0
Мало Турчане 0
Србиново 0
Долна Бањица 0
Горна Бањица 0
Лакавица 0
Митрој Крсти 0
Речане 0
Симница 0
Сушица 0
Мирдита 0
Равен 0
Вруток 0
Гостивар 0
Здуње 0
Дебреше 0
Долно Јеловце 0
Горно Јеловце 0
Лешница 0
Печково 0
Бродец 0
Општина Врапчиште
Зубовце 0
Врапчиште 0
Галате 0
Ново село 0
Врановци 0
Пожаране 0
Топлица 0
Добри Дол 0
Неготино 0
Сенокос 0
Градец 0
Горјане 0
Ѓурѓевиште 0
Ломница 0
Калиште 0
Општина Маврово и Ростуша
Церово 0
Ново Село 0
Сретково 0
Кракорница 0
Ничпур 0
Нистрово 0
Жужње 0
Бибање 0
Нивиште 0
Грекање 0
Тануше 0
Рибница 0
Врбјани 0
Жировница 0
Видуше 0
Требиште 0
Битуше 0
Велебрдо 0
Скудриње 0
Сушица 0
Росоки 0
Селце 0
Тресонче 0
Лазарополе 0
Маврови Анови 0
Маврово 0
Орќуше 0
Дуф 0
Леуново 0
Никифорово 0
Кичиница 0
Беличица 0
Врбен 0
Богдево 0
Волковија 0
Сенце 0
Болетин 0
Ростуше 0
Аџиевци 0
Присојница 0
Јанче 0
Галичник 0