Cartogiraffe.com

Северна Македонија

Pin за прикажување на локацијата на мапата Северна Македонија

Креирајте слика која ќе го прикажува Северна Македонија во комичен стил. Илустрирајте типични локални куќи, пејзажи и знаменитости како древни градби, спокојни езера и впечатливи планини за да дадете културно и географско суштество на местото.
Скопски СР Североисточен СР Источен СР Југоисточен СР Вардарски СР Пелагониски СР Југозападен СР Полошки СР
Северна Македонија
Скопски СР
Град Скопје
Општина Сопиште
Општина Студеничани
Општина Зелениково
Општина Петровец
Општина Илинден
Општина Чучер Сандево
Општина Арачиново
Североисточен СР
Општина Липково
Општина Куманово
Општина Старо Нагоричане
Општина Кратово
Општина Ранковце
Општина Крива Паланка
Источен СР
Општина Кочани
Општина Штип
Општина Карбинци
Општина Зрновци
Општина Чешиново-Облешево
Општина Пробиштип
Општина Македонска Каменица
Општина Виница
Општина Делчево
Општина Пехчево
Општина Берово
Југоисточен СР
Општина Радовиш
Општина Василево
Општина Конче
Општина Босилово
Општина Ново Село
Општина Валандово
Општина Струмица
Општина Дојран
Општина Гевгелија
Општина Богданци
Вардарски СР
Општина Лозово
Општина Свети Николе
Општина Велес
Општина Градско
Општина Чашка
Општина Росоман
Општина Кавадарци
Општина Неготино
Општина Демир Капија
Пелагониски СР
Општина Долнени
Општина Прилеп
Општина Кривогаштани
Општина Крушево
Општина Могила
Општина Новаци
Општина Демир Хисар/Мургашево
Општина Битола
Општина Ресен
Југозападен СР
Општина Охрид
Општина Дебарца
Општина Вевчани
Општина Струга
Општина Центар Жупа
Општина Дебар
Општина Кичево
Општина Пласница
Општина Македонски Брод
Полошки СР
Општина Јегуновце
Општина Желино
Општина Теарце
Општина Тетово
Општина Брвеница
Општина Боговиње
Општина Гостивар
Општина Врапчиште
Општина Маврово и Ростуша