Борски управни округ

Борски управни округ

Борски управни округ
Општина Неготин
Александровац 0
Браћевац 0
Брестовац 0
Буковче 0
Црномасница 0
Чубра 0
Дупљане 0
Душановац 0
Јабуковац 0
Јасеница 0
Карбулово 0
Кобишница 0
Ковилово 0
Мала Каменица 0
Малајница 0
Михајловац 0
Милошево 0
Мокрање 0
Неготин 0
Плавна 0
Поповица 0
Прахово 0
Радујевац 0
Рајац 0
Речка 0
Рогљево 0
Самариновац 0
Шаркамен 0
Сиколе 0
Слатина 0
Смедовац 0
Србово 0
Штубик 0
Тамнич 0
Трњане 0
Уровица 0
Вељково 0
Видровац 0
Вратна 0
Град Бор
Лука 0
Топла 0
Танда 0
Горњане 0
Злот 0
Шарбановац 0
Брестовац 0
Бор
Кривељ 0
Бучје 0
Доња Бела Река 0
Оштрељ 0
Слатина 0
Метовница 0
Општина Кладово
Корбово 0
Ртково 0
Велика Врбица 0
Мала Врбица 0
Костол 0
Вајуга 0
Кладово 0
Милутиновац 0
Речица 0
Кладушница 0
Манастирица 0
Давидовац 0
Нови Сип 0
Текија 0
Петрово Село 0
Подвршка 0
Велесница 0
Велика Каменица 0
Љубичевац 0
Грабовица 0
Река 0
Брза Паланка 0
Купузиште 0
Општина Мајданпек
Голубиње 0
Мироч 0
Мосна 0
Доњи Милановац 0
Тополница 0
Клокочевац 0
Рудна Глава 0
Бољетин 0
Црнајка 0
Влаоле 0
Јасиково 0
Лесково 0
Мајданпек 0
Дебели Луг 0