Браничевски управни округ

Браничевски управни округ

Браничевски управни округ
Општина Жабари
Влашки До 0
Александровац 0
Тићевац 0
Свињарево 0
Миријево 0
Ореовица 0
Симићево 0
Жабари 0
Породин 0
Витежево 0
Четереже 0
Брзоходе 0
Кочетин 0
Сибница 0
Полатна 0
Општина Жагубица
Брезница 0
Крепољин 0
Медвеђица 0
Близнак 0
Крупаја 0
Милановац 0
Сиге 0
Рибаре 0
Изварица 0
Осаница 0
Јошаница 0
Липе 0
Вуковац 0
Милатовац 0
Селиште 0
Лазница 0
Суви До 0
Жагубица 0
Град Пожаревац
Градска општина Костолац
Градска општина Пожаревац
Општина Голубац
Добра 0
Брњица 0
Голубац 0
Кривача 0
Двориште 0
Снеготин 0
Малешево 0
Душманић 0
Клење 0
Житковица 0
Кудреш 0
Мрчковац 0
Миљевић 0
Барич 0
Војилово 0
Сладинац 0
Шувајић 0
Винци 0
Усије 0
Браничево 0
Доња Крушевица 0
Бикиње 0
Поникве 0
Радошевац 0
Општина Кучево
Ракова Бара 0
Раденка 0
Бродица 0
Волуја 0
Дубока 0
Шевица 0
Кучево 0
Турија 0
Зеленик 0
Вуковић 0
Српце 0
Љешница 0
Сена 0
Мишљеновац 0
Каона 0
Мустапић 0
Раброво 0
Мала Бресница 0
Велика Бресница 0
Благојев Камен 0
Нересница 0
Буковска 0
Церемошња 0
Равниште 0
Церовица 0
Кучајна 0
Општина Мало Црниће
Мало Градиште 0
Смољинац 0
Салаковац 0
Крављи До 0
Велико Црниће 0
Шљивовац 0
Шапине 0
Забрега 0
Кобиље 0
Аљудово 0
Кула 0
Црљенац 0
Божевац 0
Мало Црниће 0
Врбница 0
Велико Село 0
Топоница 0
Калиште 0
Батуша 0
Општина Петровац на Млави
Орљево 0
Велики Поповац 0
Вошановац 0
Бошњак 0
Орешковица 0
Буровац 0
Бусур 0
Везичево 0
Ћовдин 0
Шетоње 0
Ждрело 0
Бистрица 0
Стамница 0
Витовница 0
Мелница 0
Кладурово 0
Рановац 0
Манастирица 0
Старчево 0
Рашанац 0
Дубочка 0
Трновче 0
Каменово 0
Кнежица 0
Панково 0
Забрђе 0
Лопушник 0
Добрње 0
Петровац на Млави 0
Лесковац 0
Крвије 0
Табановац 0
Мало Лаоле 0
Велико Лаоле 0
Општина Велико Градиште
Макце 0
Дољашница 0
Гарево 0
Чешљева Бара 0
Средњево 0
Љубиње 0
Камијево 0
Сираково 0
Печаница 0
Царевац 0
Курјаче 0
Мајиловац 0
Рам 0
Затоње 0
Острово 0
Велико Градиште 0
Пожежено 0
Кусиће 0
Триброде 0
Кумане 0
Десине 0
Бискупље 0
Поповац 0
Ђураково 0
Тополовник 0
Кисиљево 0