Колубарски управни округ

Колубарски управни округ

Колубарски управни округ
Град Ваљево
Равње 0
Пријездић 0
Бачевци 0
Таор 0
Ребељ 0
Суводање 0
Станина Река 0
Горња Грабовица 0
Јазовик 0
Ваљево 0
Горић 0
Јасеница 0
Забрдица 0
Вујиновача 0
Брезовице 0
Сушица 0
Мијачи 0
Совач 0
Тубравић 0
Стубо 0
Сандаљ 0
Стрмна Гора 0
Седлари 0
Врагочаница 0
Дивчибаре 0
Доње Лесковице 0
Горње Лесковице 0
Ситарице 0
Кунице 0
Пакље 0
Близоње 0
Бобова 0
Ровни 0
Рађево Село 0
Козличић 0
Бранковина 0
Балиновић 0
Мајиновић 0
Тупанци 0
Јовања 0
Котешица 0
Јошева 0
Златарић 0
Причевић 0
Доња Буковица 0
Беомужевић 0
Рабас 0
Горња Буковица 0
Стапар 0
Каменица 0
Осладић 0
Лелић 0
Богатић 0
Ковачице 0
Бранговић 0
Белић 0
Дегурић 0
Драчић 0
Зарубе 0
Бујачић 0
Жабари 0
Петница 0
Клинци 0
Пауне 0
Белошевац 0
Мрчић 0
Миличиница 0
Оглађеновац 0
Влашчић 0
Гола Глава 0
Дивци 0
Попучке 0
Лукавац 0
Дупљај 0
Бабина Лука 0
Кланица 0
Веселиновац 0
Лозница 0
Општина Лајковац
Врачевић 0
Маркова Црква 0
Доњи Лајковац 0
Боговађа 0
Бајевац 0
Словац 0
Степање 0
Ратковац 0
Придворица 0
Стрмово 0
Непричава 0
Рубрибреза 0
Пепељевац 0
Лајковац (варош) 0
Лајковац (село) 0
Ћелије 0
Јабучје 0
Скобаљ 0
Мали Борак 0
Општина Љиг
Палежница 0
Латковић 0
Живковци 0
Белановица 0
Калањевци 0
Бошњановић 0
Милавац 0
Ба 0
Јајчић 0
Липље 0
Шутци 0
Козељ 0
Пољанице 0
Штавица 0
Лалинци 0
Славковица 0
Ивановци 0
Моравци 0
Доњи Бањани 0
Дићи 0
Бранчић 0
Гукош 0
Кадина Лука 0
Велишевац 0
Бабајић 0
Љиг 0
Цветановац 0
Општина Мионица
Мратишић 0
Крчмар 0
Буковац 0
Голубац 0
Осеченица 0
Робаје 0
Рајковић 0
Планиница 0
Горњи Лајковац 0
Брежђе 0
Струганик 0
Кључ 0
Ђурђевац 0
Санковић 0
Мионица (село) 0
Мионица (варошица) 0
Толић 0
Паштрић 0
Берковац 0
Гуњица 0
Попадић 0
Ракари 0
Команице 0
Маљевић 0
Дучић 0
Шушеока 0
Клашнић 0
Тодорин До 0
Горњи Мушић 0
Велика Маришта 0
Наномир 0
Доњи Мушић 0
Вртиглав 0
Радобић 0
Вировац 0
Табановић 0
Општина Осечина
Пецка 0
Царина 0
Гуњаци 0
Бастав 0
Скадар 0
Драгодол 0
Коњиц 0
Лопатањ 0
Драгијевица 0
Братачић 0
Осечина (варошица) 0
Остружањ 0
Туђин 0
Сирдија 0
Горње Црниљево 0
Осечина (село) 0
Коњуша 0
Комирић 0
Белотић 0
Плужац 0
Општина Уб
Новаци 0
Радуша 0
Слатина 0
Тулари 0
Кожуар 0
Вукона 0
Калиновац 0
Памбуковица 0
Врховине 0
Руклада 0
Кршна Глава 0
Чучуге 0
Докмир 0
Гвозденовић 0
Тврдојевац 0
Бањани 0
Радљево 0
Паљуви 0
Мургаш 0
Стубленица 0
Врело 0
Јошева 0
Лончаник 0
Шарбане 0
Милорци 0
Црвена Јабука 0
Звиздар 0
Трлић 0
Брезовица 0
Совљак 0
Гуњевац 0
Уб 0
Трњаци 0
Богдановица 0
Таково 0
Лисо Поље 0
Каленић 0
Бргуле 0