Нишавски управни округ

Нишавски управни округ

Нишавски управни округ
Град Ниш
Градска општина Црвени Крст
Градска општина Медијана
Градска општина Палилула
Градска општина Нишка Бања
Градска општина Пантелеј
Општина Алексинац
Вукања 0
Велики Дреновац 0
Грејач 0
Дашница 0
Банковац 0
Тешица 0
Голешница 0
Љуптен 0
Породин 0
Беља 0
Стублина 0
Копривница 0
Лоћика 0
Мали Дреновац 0
Врћеновица 0
Честа 0
Кулина 0
Чукуровац 0
Шурић 0
Горње Сухотно 0
Каменица 0
Лознац 0
Јаковље 0
Катун 0
Моравски Бујмир 0
Лужане 0
Нозрина 0
Алексиначки Бујмир 0
Глоговица 0
Пруговац 0
Алексинац 0
Вакуп 0
Алексиначки Рудник 0
Краљево 0
Суботинац 0
Брадарац 0
Витковац 0
Радевце 0
Доњи Љубеш 0
Срезовац 0
Горњи Љубеш 0
Корман 0
Јасење 0
Делиград 0
Вукашиновац 0
Рутевац 0
Ћићина 0
Бобовиште 0
Доња Пешчаница 0
Горња Пешчаница 0
Гредетин 0
Крушје 0
Горњи Адровац 0
Трњане 0
Доњи Адровац 0
Доње Сухотно 0
Прћиловица 0
Житковац 0
Моравац 0
Мозгово 0
Бован 0
Дражевац 0
Црна Бара 0
Станци 0
Добрујевац 0
Липовац 0
Доњи Крупац 0
Бели Брег 0
Горњи Крупац 0
Преконози 0
Врело 0
Рсовац 0
Општина Дољевац
Шаиновац 0
Шарлинац 0
Мекиш 0
Пуковац 0
Орљане 0
Дољевац 0
Кочане 0
Русна 0
Чечина 0
Клисура 0
Малошиште 0
Ћурлина 0
Белотинац 0
Чапљинац 0
Кнежица 0
Перутина 0
Општина Гаџин Хан
Равна Дубрава 0
Дукат 0
Горњи Барбеш 0
Виландрица 0
Гркиња 0
Гаџин Хан 0
Горње Власе 0
Доњи Барбеш 0
Марина Кутина 0
Тасковићи 0
Ново Село 0
Топоница 0
Велики Крчимир 0
Мали Крчимир 0
Велики Вртоп 0
Мали Вртоп 0
Личје 0
Семче 0
Горње Драговље 0
Доње Драговље 0
Шебет 0
Овсињинац 0
Калетинац 0
Сопотница 0
Доњи Душник 0
Краставче 0
Гаре 0
Горњи Душник 0
Миљковац 0
Ћелије 0
Дуга Пољана 0
Чагровац 0
Јагличје 0
Копривница 0
Општина Мерошина
Арбанасце 0
Југ Богдановац 0
Костадиновац 0
Доња Расовача 0
Горња Расовача 0
Бучић 0
Мерошина 0
Брест 0
Александрово 0
Градиште 0
Батушинац 0
Балајнац 0
Мраморско Брдо 0
Рожина 0
Баличевац 0
Облачина 0
Биљег 0
Лепаја 0
Дешилово 0
Дудулајце 0
Азбресница 0
Јовановац 0
Кованлук 0
Крајковац 0
Падина 0
Чубура 0
Девча 0
Општина Ражањ
Малетина 0
Прасковче 0
Маћија 0
Браљина 0
Церово 0
Мађере 0
Послон 0
Црни Као 0
Чубура 0
Ражањ 0
Липовац 0
Рујиште 0
Варош 0
Шетка 0
Пардик 0
Подгорац 0
Грабово 0
Нови Брачин 0
Стари Брачин 0
Витошевац 0
Претрковац 0
Смиловац 0
Скорица 0
Општина Сврљиг
Периш 0
Лозан 0
Влахово 0
Манојлица 0
Гушевац 0
Околиште 0
Луково 0
Гулијан 0
Бурдимо 0
Округлица 0
Црнољевица 0
Белоиње 0
Рибаре 0
Ђуринац 0
Преконога 0
Мерџелат 0
Жељево 0
Сврљиг 0
Грбавче 0
Гојмановац 0
Попшица 0
Копајкошара 0
Пирковац 0
Сливје 0
Лалинац 0
Плужина 0
Палилула 0
Нишевац 0
Варош 0
Мечји До 0
Галибабинац 0
Радмировац 0
Давидовац 0
Лабуково 0
Извор 0
Шљивовик 0
Драјинац 0
Бучум 0
Тијовац 0