ครัวเจ้าสัวร์

ครัวเจ้าสัวร์ is a restaurant in จังหวัดจันทบุรี.