หจก. แต้ เงาศิลป์

หจก. แต้ เงาศิลป์ is a building in จังหวัดจันทบุรี.