ศาลจังหวัดจันทบุรี

ศาลจังหวัดจันทบุรี is a courthouse in จังหวัดจันทบุรี.