สถานีดับเพลิง

สถานีดับเพลิง is a fire station in จังหวัดจันทบุรี.