เลียบขอบอ่าง

เลียบขอบอ่าง is a street in จังหวัดจันทบุรี.