วัดใหม่

วัดใหม่ in จังหวัดจันทบุรี.

วัดใหม่

landuse
religious