โรงเลื่อย ซอย 1

โรงเลื่อย ซอย 1 is a street in จังหวัดจันทบุรี.

โรงเลื่อย ซอย 1

type of road
Secondary road