เอี่ยมสมศรี

เอี่ยมสมศรี is a street in จังหวัดจันทบุรี. In the area there is a restaurant.

เอี่ยมสมศรี

type of road
Secondary road
Restaurant
เจ๊เพ๊ญ​ เย็น​ตาโฟ