เอี่ยมสมศรี

เอี่ยมสมศรี is a street in จังหวัดจันทบุรี.