ซอยกระจ่าง 2

ซอยกระจ่าง 2 is a street in จังหวัดจันทบุรี.

ซอยกระจ่าง 2

type of road
Driveway