อาคารแพร่ธรรม

อาคารแพร่ธรรม is a building in จังหวัดจันทบุรี.