โบสถ์

โบสถ์ is a building in จังหวัดจันทบุรี.

โบสถ์

building
Yes