ป้อมตำรวจ

ป้อมตำรวจ is a building in จังหวัดจันทบุรี.

ป้อมตำรวจ

building
Yes