ญาณวิโรจน์ ซอย 4

ญาณวิโรจน์ ซอย 4 is a street in จังหวัดจันทบุรี.