ตรีรัตน์ซอย 8

ตรีรัตน์ซอย 8 is a street, also known as ซอยเอี่ยมสมศรี in จังหวัดจันทบุรี. In the area there are, inter alia, a restaurant and a cafe.

ตรีรัตน์ซอย 8

alt_name
ซอยเอี่ยมสมศรี
type of road
Secondary road
Restaurant
ร้านติ๊ง อาหารตามสั่ง
coffee_shop
Bedgasm Hostel
Cafe
Bedgasm Café