ตรีรัตน์ซอย 8

ตรีรัตน์ซอย 8 is a street, also known as ซอยเอี่ยมสมศรี in จังหวัดจันทบุรี.