โรงเลื่อย ซอย 4

โรงเลื่อย ซอย 4 is a street in จังหวัดจันทบุรี.