ตรีรัตน์ซอย 7

ตรีรัตน์ซอย 7 is a street in จังหวัดจันทบุรี.