ซอยกระจ่าง 1

ซอยกระจ่าง 1 is a street in จังหวัดจันทบุรี.

ซอยกระจ่าง 1

type of road
Driveway