อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล is a church in จังหวัดจันทบุรี.

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

Object
Religion
building
church
Tourism
Attraction