ซอย โรงน้ำแข็ง

ซอย โรงน้ำแข็ง is a street in จังหวัดจันทบุรี. In the area there are a cafe and a hotel.

ซอย โรงน้ำแข็ง

type of road
Secondary road
Cafe
Café Amazon
Hotel
Banchan 9 Homestay