สายป่าช้า

สายป่าช้า is a street in จังหวัดจันทบุรี.