ตรีรัตน์ซอย 9

ตรีรัตน์ซอย 9 is a street in จังหวัดจันทบุรี.