ญาณวิโรจน์ ซอย 1

ญาณวิโรจน์ ซอย 1 is a street in จังหวัดจันทบุรี.