ชิปังโต้

ชิปังโต้ is a restaurant in จังหวัดจันทบุรี.