ซอยตรีรัตน์ 21

ซอยตรีรัตน์ 21 is a street in จังหวัดจันทบุรี.