โรงเลื่อย ซอย 3

โรงเลื่อย ซอย 3 is a street in จังหวัดจันทบุรี.