โรงเลื่อย ซอย 3

โรงเลื่อย ซอย 3 is a street in จังหวัดจันทบุรี.

โรงเลื่อย ซอย 3

type of road
Secondary road